برو به محتوای اصلی

محمدجعفر نعناکار
محمدجعفر نعناکار
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

دانش آموخته حقوق و علاقه‌مند به فنآوری اطلاعات و ارتباطات 

آیا از محمدجعفر نعناکار سوال دارید؟

همین الآن عضو شو و به صورت ناشناس یا عمومی سوالتو از محمدجعفر نعناکار بپرس!

رسیدیم به آخرش!