برو به محتوای اصلی

محمدجعفر نعناکار
محمدجعفر نعناکار
۸۳
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

دانش آموخته حقوق و علاقه‌مند به فنآوری اطلاعات و ارتباطات