برو به محتوای اصلی

علیرضا غفاری
علیرضا غفاری
۴۶
مدیر عامل شرکت پردیس Pardisco

  1. دانش آموخته جامعه شناسی و کامپیوتر
  2. پژوهشگر در حوزه خلاقیت
  3. علاقمند به حوزه جامعه شناسی علم و تکنولوژی
  4. فعال در حوزه ICT