برو به محتوای اصلی

امین اسماعیلی
امین اسماعیلی
۱۰
مدیر فنی وبسیما

 به نوشتن علاقه زیادی دارم به خصوص اگر نوشتن در مسیر آموزش و انتقال اطلاعات باشه، از نظر من پیشرفت به صورت دسته جمعی اتفاق میافته و اگر به دنبال رشد خودمون هستیم باید به رشد دیگران کمک کنیم.