برو به محتوای اصلی
محمدجعفر نعناکار ، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

سوال پیچیده‌ای است، و چند فرض ممکن است رخ دهد، نحست اینکه در صورتی که قرارداد به هر علتی در ید طرف دوم نیست، وی باید از طریق اظهارنامه رسمی نسبت به اخذ آن اقدام نماید، به فرض نبود قرارداد در دست طرف دوم تغییر در قرارداد با تغییر در خدمات و تعهدات قراردادی متفاوت است، اینکه آیا تغییرات در راستای اهداف قرارداد بوده است یا خیر،‌اینکه آیا بار مالی ایجاد نموده است یا خیر،‌ اینکه آیا تعهداتی در این زمینه ایجاد شده است یا خیر؟ همگی مفروضاتی است که می‌تواند پاسخ را تغییر دهد، لذا به نظر می‌رسد بهتر باشد تا سوال به صورت دقیق تری طرح و حتما از طریق مشاور حقوقی و به صورت مستقیم این امر پیگیری شود.

۱
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر محمدجعفر نعناکار