برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی ، کارشناس ارشد کامپیوتر - از موسسین پرشین بلاگ

من سایت بیدود را دیدم خیلی شبیه به استارتاپ مشابهی آمد که در استرالیا رواج دارد به آدرس www.o.bike۶۸. به نظرم شهرداری مجوز بدهد که از فضای مناسب نزدیک ایستگاه‌های مترو یا ایستگاههای اصلی تاکسی و اتوبوس و پیاده رو‌های نزدیک دانشگاه یا مدرسه استفاده کنند و کمی هم به تبلیغات محیطی آنها کمک کند و در مقابل  برای استارتاپ شرایط بگذارد و کمک کند که حداقل قواعدی را برای شهروند رعایت کند (مثلا کلاه ایمنی و استاندارد دوچرخه‌ها و شرایط مناسب برای استفاده همگانی) که به فرهنگ شهری هم کمک کند.

۳
نمایش سوال