برو به محتوای اصلی
سوال
شهری
علی سیامکی
مهندس معدن و کارآفرین
۲ سال پیش پرسیده شده

چه استارتاپ‌های موفقی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار در ایران می‌شناسید؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در استارتاپ ایران می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

ریحانه وحیدیان
پژوهشگر حوزه شهر هوشمند و استارتاپ‌های شهری

پیشنهاد می‌کنم سوال از «چه استارتاپ‌های موفقی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار در ایران می‌شناسید؟» به «چه استارتاپ‌هایی را می‌شناسید که در مسیر توسعه پایدار کشور فعالیت مستقیم دارند؟» تغییر کند.

توسعه پایدار از سه وجه پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده است. ممکن است استارتاپی موضوعی را برای فعالیت انتخاب کند که مستقیم بر یکی از وجوه پایداری تاثیرگذار باشد یا در صورت دوام و تبدیل شدن به شرکت که نقش حقوقی و رسمی پیدا می‌کند، در اقتصاد جامعه‌ در زمینه اشتغال‌زایی و افزایش رفاه تاثیرگذار شود.

در صورت پرسش از تاثیرگذاری مستقیم، می‌توان به استارتاپ‌هایی که به طور مثال با موضوعات حفظ محیط‌زیست (زیست‌ اپ، بهماند)، افزایش توان اقتصادی اقشار کم‌برخوردار از امکانات پایتخت (کشمون، تیهو) و افزایش پیوند و تعلق اجتماعی (پیاده) فعالیت می‌کنند، اشاره کرد. 

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که باید بررسی‌هایی نیز صورت پذیرد که تاثیرات این فعالیت‌ها در بلندمدت بر جامعه محلی که در آن تغییرات ایجاد می‌کنند چگونه است و صرف حفظ سوددهی اقتصادی، در اهداف متعالی اولیه آنان تغییر نامطلوبی صورت نگیرد.