برو به محتوای اصلی
هادی فرنود ، موسس کاموا

رویداد بین المللی زیادی نداریم در زمینه استارتاپ ها ولی رویداد استارتاپ جاده ابریشم۲۹ و NextUp بهترین هستند. 

پذیرش رویداد استارتاپ جاده ابریشم تا آخر شهریور است

۶
نمایش سوال