برو به محتوای اصلی
نوش‌آفرین موفق ،

http://torob.com/۲۹ 
و یک کانال تلگرامی به اسم چتربازان
https://t.me/chatrbaazan۲۵

۳
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر نوش‌آفرین موفق