برو به محتوای اصلی

http://torob.com/۱۶ 
و یک کانال تلگرامی به اسم چتربازان
https://t.me/chatrbaazan۱۴

۲
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر نوش‌آفرین موفق