برو به محتوای اصلی
سعید امینیان ، بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ الوپارک

حذف قوانین مانع و مزاحم کسب و کارها

تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های حمایت از کسب و کارهای مجازی

فرهنگ سازی در مدیران و کارشناسان سازمانها و نهادهای دولتی

حمایتهای غیر مادی و زیرساختی از استارتاپها

۱
نمایش سوال