برو به محتوای اصلی

چه نوع فعالیت هایی توسط دولت میتواند واقعا به اکوسیستم استارتاپ ایران کمک کند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در استارتاپ ایران می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

پدرام عطایی
پدرام عطایی ،مشاور سرمایه گذاری خطرپذیر

- افزایش دسترسی به آموزش‌های کاربردی اینترنتی (MOOC) 

- حمایت از راه اندازی انکوباتور‌های غیرانتفاعی در سراسر کشور

- افزایش سطح آگاهی و دانش فعالین حوزه به کمک روشهای گوناگون مانند حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی «معتبر»

- گسترش فعالیت‌ها در شهرستان‌ها و فاصله گرفتن از تهران 

- تسهیل قوانین مالیاتی، بیمه، و حقوقی موجود  

- خودداری از بیان ادعاهایی خارج از حوزه اختیارات مستقیم  

- عدم همراهی با شرکتهای خصولتی، دانشگاه ها، و پژوهشگاه به بهانه تقویت اکوسیستم استارتاپ   

- انجام هر امری که در شکل گیری "اعتماد بلند مدت در سطح گسترده" تاثیر جدی داشته باشد.   

۲