<p>با گذشت حدود ۴ سال از آغاز به کار اولین شتاب‌دهنده‌ها در ایران و مشاهده‌ی خروجی تعدادی از استارتاپ‌های شتاب‌دهنده‌های کشور این سوال مطرح می‌شود در حال حاضر مدل کار شتاب‌دهنده‌ها چقدر برای موسسین جذاب است. به نظر شما آیا از جذابیت این مراکز کاسته شده است؟ دلیل آن چه می‌تواند باشد؟</p>