برو به محتوای اصلی
<p>با افزایش تعداد زیاد رویدادهای استارتاپی در موضوعات مختلف این سوال مطرح می‌شود که آیا کمیت رویدادها بسیار بیشتر از رویدادهای مورد نیاز است یا هنوز فاصله‌ی زیادی تا رسیدن به یک جامعه‌ی کارآفرینی ایده‌آل در این زمینه داریم.</p>

مطلب را به اشتراک بگذار